World Wide LEV

Hhugeeyaaa! Wa Ba foooyiwooooyaa brrbl blyea woo yeeaaaaa preq ho so neeeeee roooooo boooo saaaaa teeee waaaaaah!!

Haaaa Soooo bwah hah hah. Wooooo ooooooggoooowaaa kwa MMMmmmmmm. MMMmmmmm! MMMMMMMMMMMM!!!! Uhd Rreeeeaaaaaahhhhhhh Foooowwwaaaaahhh. No! HAAHAHAAHAHAA! MMMM-MMMM hhyyyyaaaaah uum ppuuuufff wan gwwwiiiiyyyaa put but sut wopah.

Ahem. LEV LEV LEV LEV woooobeeedaaaah haat haat hatchinaaaaaawwwwwhhhh LEV LEV LEV LEV ooooogoooowaaaah reeeya hoo noo gooo wooo tacos wwoooo phooo waaaah ya ya ya ya oooommma na la sa ta. FFyyyyyy-ooop-ooop-ooop-ooop-ooop! Aaaaaah! No wyyya no blaaahhhh no yaa yaa yaa ya yo ya.

1. ya ya @#$!&
2. ya ya woop woop ya na ooo yoo

Mooo mooo wooo wooo MOOOO ya MOOOOO LEV MOO LEV MOO ya ta enya fooo waaah! Bwah ha ha! Heeeetoku Yaaa tofu taco mooo LEV woooo looo boo shooo fooo waaaaah yaaaaa ddeeee quaaaa. Plbbbbt woooo ya gwa ya ya pooo pooo ooooh woooh!! Haaaaata! Woooofoooo! Oggggooogogogogogogo wooo fooo la tooo! Et al ya ya mmmm-mmmm. Ut pott poot pott wooo yem en wawa.

OOOooowah! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Pcchhhhhhhppp-tttt! Woooo-maaaah mmmm! Hmmmmm! Wata bata wah wata bata mahh maataaabeeetaaaahhh Ayyyyyye! MMMM-taaa wiii wooo mi waah!

Soya yeeeta epppeem ooop ya doooop ya oooopeeeedooop. Ana kata oooop ya dooooop ya sooooop ya doooop en ya boooooop. Bwaaaaya yip yep yop yep yop. Fweeeee! Ya LEV ya LEV ya fwoooop mmm ya gwooooosh fwoooosh fa-WOOOOSH.

OOOOM oooom (uuughhhh!) gurp gurp gurp gurp mmmmm ya ale ulp ulp ulp ulp ulp lager glup glup glup glup AAAAHHHHHH! uph mmmm ya na 21 topui taaap joga joga la da deee laa daaa deee laaa deee daaaah mmmptaa oooogooooowaaaaa oimp oimp oimp oi yeequoooooof oooopie dooooopie eeeyyyyaaa pwwwaaah. Pwah! Enl mreeeef potta poy ptta puut puut puut puut puuut puuuuuuuut waayaah pooo yaaa.

Mmmm tuummm yuuum tuuum WAH yuum tuum yuuum tuumm HA-SAAAAA yooom booom mooovoom TA TA Woooo hoooo foooo yuki ookie booki ya wooki ocki docki flleeeeemma potta botta ya LEV quaaana maaana looof ooot booot wooot. Sen loo mum jak wooooo LEV pho hai Et Yeeeeeeee woooo mum feeeee WWWWAAAAAHHHH mim-Yaaaa.

Wa wa wa wa
wa wa wa waaaaa!
wooo wa wa wa
bwaya ya ya ay ay ya ya ya!

WAAAHHHHH WOOOOOOOOOO!
Spiffy's 6 fiersome allies want YOU to join LEV!